Czym jest klasa V?

Od 2014 roku nowe kotły wprowadzane na rynek muszą spełniać kryteria normy PN-EN 303–5:2012. Dotyczą one emisji tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów i ustalają wymaganą minimalną sprawność cieplną.
Przed podjęciem decyzji o zakupie nowego kotła grzewczego, należy zwrócić uwagę na jego osiągi:
sprawność cieplna: powyżej 80%
emisja zanieczyszczeń – tlenek węgla [CO] poniżej 1200mg/m3, emisja pyłu poniżej 125mg/m3, emisja zanieczyszczeń organicznych [TOC] poniżej 75mg/m3.
Norma PN-EN 303-5:2012 nie tylko określa minimalne wartości w kontekście sprawności i emisji zanieczyszczeń, ale reguluje również klasy kotłów:

Kotły klasy 3

– najniższej. Ustala się do nich wymaganą sprawność cieplną na 82% (powyżej 300 kW). Najczęściej są to kotły podajnikowe, rzadziej górno-dolne i dolnego spalania.

Kotły klasy 4

– klasa średnia. Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność na poziomie 84%. Kotły klasy 4 to najczęściej kotły zasypowe dolnego spalania oraz kotły podajnikowe na węgiel.

Kotły klasy 5

– najwyższej. Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla tej klasy 89%. Na chwilę obecną są to wyłącznie kotły na pellet i ekogroszek.
Graficzne przedstawienie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z normą PN-EN 303–5:2012:

Kotły, które zaliczane są do klasy 5-tej, są najlepszymi w Polsce. Zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, najwyższą jakość podzespołów i wykonania. Spełniają rygorystyczne wymagania normy PN-EN 303–5:2012 w kontekście emisji spalin i sprawności cieplnej:
emisja pyłu: do 40 mg/m³,
emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³,
emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³,
sprawność cieplna: od 89%
Kotły klasy 5-tej – jako jedyne – zaliczane są do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). W praktyce oznacza to, że dofinansowanie na wymianę niskowydajnych  i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych jest udzielane wyłącznie w przypadku wymiany starego kotła, na kocioł klasy 5-tej. Ważne, aby producent takiego kotła potwierdził jego klasę certyfikatem wydanym przez jedną z akredytowanych jednostek badawczych:
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej w Łodzi
Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie

Akty prawne

Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepłą. Założony cel można osiągnąć poprzez wprowadzenie:
- ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych
- odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne)
Wprowadzenie ekologicznych i energooszczędnych urządzeń grzewczych w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej jest wspierane poprzez udzielanie dofinansowań na wymianę starych kotłów, na nowe – klasy 5-tej.
Dofinansowanie udzielane jest wyłącznie na kotły, które zostały poddane badaniom zgodnie z normą PN 303-5:2012 . Badania mogą wykonywać wyłącznie jednostki badawcze akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Potwierdzeniem uzyskanych przez urządzenie parametrów jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. Polskie jednostki posiadające akredytację: 
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej w Łodzi
Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie

Dofinansowania