Czym jest pellet? Jak wybrać najlepszy?

Pellet to zaliczany do grupy biopaliw granulat produkowany z biomasy. Paliwo stałe, które obok ekogroszku jest najczęściej stosowanym produktem grzewczym spalanym w kotłach klasy V. Występuje w wielu odmianach. Najczęściej wytwarzany jest z drewna, ale może być produkowany również ze słomy lub zwykłej zielonej trawy. O paliwach stałych innego rodzaju piszemy w artykule “Rodzaje paliw stałych. Jakie paliwo do kotła wybrać?”.


Czym jest pellet? I jak wybrać najlepszy z nich?


Jak powstaje pellet?

Pellety powstają w wieloetapowym procesie granulacji. Surowiec na samym początku jest suszony, rozdrabniany i w razie potrzeby oczyszczany. Tak przygotowany materiał trafia do pelleciarki - maszyny w której pod dużym ciśnieniem wytłaczany jest gotowy pellet. Warto wspomnieć, że ze względu na naturalną zawartość ligniny w drewnie, nie ma konieczności dodawania żadnego sztucznego lepiszcza. Produkt końcowy to granulki o kształcie cylindrycznym. Ich średnica wynosi zwykle od 4 do 10 mm, długość 10 - 40 mm. Nie zawierają w swoim składzie chemicznych dodatków - klejów ani lakierów.

Pellet drzewny

Powszechnie stosowaną odmianą tego paliwa jest pellet drzewny. Do jego produkcji może być wykorzystywane drewno różnego rodzaju - iglaste (najpopularniejsze, ze względu na dobre parametry grzewcze), liściaste, a także odmiany egzotyczne. Samo pochodzenie materiału wykorzystanego do produkcji paliwa ma wpływ na jego klasę określaną według uznawanych aktualnie norm. W zależności od jakości, pellety mogą być używane w paleniskach domowych, urządzeniach dużej mocy lub tylko w przemyśle i elektrowniach.
Kaloryczność dobrej jakości pelletu to zwykle 17 - 19 MJ/kg. Jego wilgotność wynosi poniżej 10%. Zawartość popiołu najczęściej nie przekracza 3%. Szacuje się że do ogrzania domu jednorodzinnego w ciągu roku zostanie zużyte 4-7 ton tego paliwa. Zależy to oczywiście od wielu czynników - powierzchni, stopnia izolacji, a także wydajności kotła.

Dobry pellet - czyli jaki?

Podając orientacyjne parametry paliwa, napisaliśmy o dobrej jakości pellecie. Może się jednak nasuwać pytanie - co to znaczy? Kiedy rozpoczynana była produkcja pelletów na większą skalę, nie było żadnych norm. Jednak branża grzewcza z czasem zaczęła dążyć do promowania paliw wysokiej jakości. W krajach Europy Zachodniej zaczęły się pojawiać lokalne normy. W latach 2010-2012 wykrystalizowały się ogólne europejskie systemy certyfikacji - EN i ENplus. Bazują one na normie EN 14961-2, określającej parametry jakościowe pelletu. Wszystkie aktualne wymagania powiązane z poszczególnymi klasami paliwa znaleźć można na stronie https://enplus-pellets.eu. Certyfikat wydany przez uprawnioną instytucję jest gwarancją jakości procesu produkcji i dostaw, a co za tym idzie paliwa. Zachowuje ważność przez 3 lata. Nie ma obowiązku pozyskania dokumentu, by sprzedawać pellet. W tym artykule skupimy się na wybranych parametrach, dotyczących wartości opałowej, a także zanieczyszczeń powstających w procesie spalania.


Co to jest pellet? Jak wybrać najlepszy?


ENplus - gwarancja jakości

Według wymagań z 3 wersji wytycznych (sierpień 2015) certyfikacji ENplus, zgodnej ze standardem ISO 17225-2, pellety można podzielić na trzy grupy jakościowe - A1, A2 i B. Pierwsza z nich - A1 - wytwarzana jest z pni drzewnych oraz pozostałości ich obróbki. Klasa A2 może być produkowana z całych drzew, w tym kory i innych pozostałości. Klasa B to drewno z lasów i plantacji, drewno pierwotne, a także pozostałości po obróbce. W żadnym wypadku drewno wykorzystywane w tym procesie nie może być wcześniej poddane obróbce chemicznej.
Najnowsza edycja przyniosła ujednolicenie minimalnej wartości opałowej dla wszystkich klas - musi ona wynosić nie mniej niż 16,5 MJ/kg - co oznacza że z 1 kg certyfikowanego pelletu uzyskamy nie mniej niż 4,6 kWh energii.
Kolejnym ważnym dla użytkownika aspektem jest zawartość popiołu w paliwie. Jego ilość może wynosić odpowiednio:

Oczywiście normy zawierają również szereg odwołań do składu chemicznego paliwa: zawartości m.in. azotu, siarki, kadmu, rtęci oraz cynku. Każde przekroczenie założonych wartości skutkuje brakiem możliwości uzyskania certyfikatu.

Jaki pellet kupować? Jaki jest najlepszy?

Klasy pelletu należy zestawić z wymaganiami producenta używanego przez nas urządzenia grzewczego. W dokumentacji kotła mogą pojawić się oznaczenia według norm “kotlarskich”. Jeśli producent wymaga paliwa co najmniej jakości C1 - należy kupić pellet minimum klasy A1, C2 - A2, natomiast D oznacza w nomenklaturze ENplus klasę B.
Możemy być niemal pewni, że jeśli producent posiada certyfikaty niezależnych instytutów świadczące o jakości pelletu, chętnie nam je pokaże - np. publikując ich kopię na swojej stronie internetowej. Chcąc kupić produkt wysokiej jakości, nie warto bazować na deklaracjach słownych sprzedawcy. Najlepiej zdecydować się na paliwo workowane, znanych producentów, którego specyfikację można łatwo i szybko odnaleźć u dystrybutora lub w Internecie.
-->