Dotacje i pożyczki - kwoty wsparcia w programie Czyste Powietrze

Podstawowym pytaniem, na jakie chciałby uzyskać odpowiedź beneficjent programu “Czyste Powietrze” brzmi: na jakie dofinansowanie mogę liczyć? Temat ten jest dość złożony - ostatnio wprowadzone regulacje uzależniają kwotę dotacji nie tylko od średniego dochodu miesięcznego na osobę, ale również i możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Oczywiście, wartości te są obliczane na podstawie danych z roku podatkowego poprzedzającego aktualny. Tak więc po rozliczeniu PITów będą interesować nas dane za 2018 rok.


pożyczki, dotacje i wsparcie finansowe w programie czyste powietrze


Koszty kwalifikowane - dotacja czy pożyczka?

W miarę wzrostu dochodu na osobę maleje kwota dotacji, jaką można otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze. Na pozostałe koszty kwalifikowane - czyli koszty, które mogą podlegać wsparciu państwa - istnieje możliwość wzięcia pożyczki na specjalnych warunkach. Tak czy inaczej należy pamiętać, że maksymalna wartość, od której pomoc jest naliczana wynosi nie więcej niż 53 tys. zł.
W związku z tym, jeśli domownicy uzyskują dochód mniejszy niż 600 zł/osobę, dotacja może wynosić aż 90% kosztów kwalifikowanych. Dla gospodarstw z dochodem powyżej 600, a poniżej 800 zł jest to już 80%.
W grupach powyżej 800 zł pojawia się podział uwzględniający możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej. Odpowiednio: Dla gospodarstw, w których dochód miesięczny na osobę przekracza 1600 zł, zróżnicowanie jest jeszcze większe. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, dotacja obejmuje do 30% kosztów kwalifikowanych. W przeciwnym razie rozpatrywany jest także roczny dochód. Jeśli będzie on niższy niż 85 528 zł - można liczyć na max. 18% dotację, między wspomnianą wartością a 125 528 zł - do 15%. Powyżej - można liczyć tylko i wyłącznie na pożyczkę.

Aspekt drugi - koszty jednostkowe w programie Czyste Powietrze

Osobnym kryterium, na którego podstawie obliczane są kwoty wsparcia, będą koszty jednostkowe inwestycji. W programie znajdziemy maksymalne wartości, jakie można otrzymać na dany element przedsięwzięcia. Pomoc bardzo często obejmuje nie tylko zakup, ale również usługę demontażu starego, nieefektywnego źródła ciepła i instalację nowego. Urządzenia grzewcze w programie Czyste Powietrze, które oczywiście spełniają omawiane we wcześniejszych postach wymagania, mogą być objęte następującym wsparciem: Jeśli chodzi o docieplenie budynku w ramach programu Czyste Powietrze, maksymalne koszty odnoszą się do 1 metra kwadratowego ocieplenia lub stolarki i również mogą pokrywać demontaż oraz montaż. Przykładowo:
Oczywiście nie zapominajmy o wymaganiach, które wspomniane zostały w opublikowanym przez nas wcześniej poście.

Podsumowanie

Dotacje i pożyczki w ramach programu Czyste Powietrze mogą pokryć bardzo wiele aspektów inwestycji związanych z termomodernizacją budynku. W opisie tego projektu znaleźć można pomoc związaną z wykonaniem audytu, dokumentacji projektowej oraz np. ekspertyzy ornitologicznej. Szczegółów warto poszukiwać na stronach WFOŚ. My w naszym tekście zwracamy uwagę na dwa główne aspekty - wymiany źródła ciepła i ocieplenia. Zawsze należy zapoznać się z aktualnym stanem rzeczy - program może podlegać dalszym korektom, a wspomniane w treści kwoty lub wartości procentowe z czasem się zmienić.

Źródło:
-->