Kotły klasy 5 - porównanie z klasą 3 i 4

W dzisiejszych czasach w rezultacie wielu kampanii uświadamiających zagrożenia związane z niską emisją oraz nieprawidłowym spalaniem paliw coraz więcej osób decydując się na zakup/wymianę źródła ciepła zwraca szczególną uwagę na klasę kotła grzewczego. Wg normy PN EN-303-5 w Polsce wyróżniamy trzy klasy kotłów grzewczych na paliwa stałe: 3, 4 oraz 5.

Standardy emisyjne

Aby zakwalifikować kocioł do danej klasy konieczne jest spełnienie przez niego wszystkich wymagań dotyczących zarówno sprawności cieplnej, jak i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy. Spalanie w kotłach powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy podczas pracy z nominalną mocą cieplną emisja nie przekracza wartości podanych w poniższej tabeli (standardy emisji dla kotłów grzewczych o mocy < 0,5 MW, wg PN EN-303-5:2012). Widać w niej, że w miarę wzrostu emisji zanieczyszczeń zmniejsza się klasa kotła. Najlepsze rozwiązania techniczne posiadają kotły 5 klasy i to one są rekomendowane przy zakupie/wymianie kotła na paliwo stałe.

Standardy emisyjne Kotłów
Źródło: http://czysteogrzewanie.pl/


Sprawności kotłów

Na poniższym wykresie widać jak wraz z klasą kotła i mocą cieplną zmienia się jego sprawność (na wykresie podana w %). Tak samo jak w przypadku emisji zanieczyszczeń wyższa klasa kotła świadczy o jego lepszej jakości i sprawności pracy.

Sprawności kotłów klasy 5
Źródło: https://www.kostrzewa.com.pl/


W zależności od klasy ustalono wymaganą minimalną sprawność pracy urządzenia. Dla kotłów o mocy cieplnej przekraczającej 100 kW wynosi ona: klasa 5 (89%), klasa 4 (84%). Natomiast dla kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW minimalna sprawność wynosi 82%. Zgodnie z normą PN EN-303-5 tylko akredytowane jednostki mogą wykonywać badania po których jest nadawana klasa kotłom. Potwierdzeniem takich badań jest certyfikat. Dzięki takiemu dokumentowi kupujący mają pewność co do jakości i standardów wykonania i pracy kotła.

Co wyróżnia klasę 5 kotłów?

Zainteresowania rynku kotłami o wysokich standardach pracy sprawia, że coraz więcej firm poszerza swoją ofertę o kotły klasy 5. Z powodu wysokich wymogów jakościowych budowa takich kotłów różni się od klasy 3 oraz 4. Jak już zostało wspomniane kotły klasy 5 cechują się sprawnością powyżej 89%. Aby kocioł mógł uzyskać takie parametr, jego powierzchnia musi być mocno rozbudowana przy odpowiednio skonstruowanych kanałach spalinowych. Często w celu poprawy wymiany ciepła od spalin do wody kotłowej stosuje się różnego rodzaju zawirowywacze. Oznacza to, że kotły te są większe i zajmą więcej miejsca w kotłowniach, niż kotły stosowane do tej pory dla tych samych mocy.

W przypadku emisji spalin najtrudniejszym do uzyskania parametrem jest wartość pyłu którą określa klasa 5. Szczególnie gdy są to kotły opalane węglem/ekogroszkiem, gdzie ilość pyłu po spaleniu jest znacznie wyższa niż w kotłach peletowych. Aby emisja pyłów była mniejsza niż wymagana w normie wartość, należy zaprojektować kanały spalinowe tak, by po spaleniu paliwa pył mógł osadzać się na wewnętrznych powierzchniach kotła. Takie projekty to konstrukcje wielociągowe – o częstej zmianie kierunku przepływu spalin. Najczęściej stosowane przez producentów korpusy kotłów zawierają pionowe kanały konwekcyjne.

Porównanie kotłów klasy 5 z 3 i 4 klasą


Niektóre z powyższych zależności opisywaliśmy także w poprzednich artykułach. Opisywaliśmy już dokładniej kotły klasy 5 i ich wpływ na smog i ekologię oraz tłumaczyliśmy czym jest emisja zanieczyszczeń.Powrót >>
-->