Normy jakości węgla - dlaczego warto kupować produkty wysokiej jakości?

Od listopada 2018 r. sprzedawany w naszym kraju węgiel musi spełniać określone wymagania dotyczące jakości, które wynikają z rozporządzenia Ministra Energii. Wcześniej wprowadzono zakaz sprzedaży paliw najniższej jakości - mułów węglowych i flotokoncentratów. Od lipca 2020 natomiast nie kupimy już niskiej jakości miału. Dlaczego warto korzystać z paliwa ze sprawdzonych źródeł, spełniającego normy jakości węgla i posiadającego udokumentowane parametry? O tym w artykule.

Normy jakości węgla i dlaczego warto ich przestrzegać

Jakie wymagania nakładają na producentów normy jakości węgla?

W Rozporządzeniu Ministra Energii znaleźć można szczegółowe wytyczne dotyczące wartości opałowej, wymiarów ziarna, a także zawartości popiołów, siarki całkowitej oraz wilgoci. To, czy produkt spełnia wymagania, ocenia akredytowane laboratorium wykonujące badania, dopuszczając odchylenia zamieszczone w rozporządzeniu.
Najgrubsze sortymenty węgla, tj. kęsy, kostka i orzech powinny cechować się wartością opałową nie mniejszą niż 22 MJ/kg. Zawartość popiołu w paliwie nie powinna być wyższa niż 12%, siarki całkowitej może być w nich nie więcej niż 1,7%. Wilgoć węgla nie powinna być wyższa niż 20%.
Normy dla węgla postawiły nieco niższe wymagania przed klasycznym groszkiem. Jego wartość opałowa nie powinna być niższa niż 21 MJ/kg, a zawartość popiołu może osiągać 14%. W przypadku tego paliwa pojawia się dodatkowy parametr - zdolność spiekania - oznaczona symbolem RI. Informuje ona o możliwości koksowania czyli tworzenia twardych spieków, które trudno usunąć. Znacząco utrudnia to lub uniemożliwia pracę automatycznych podajników węgla. RI zwykłego groszku może wynosić 90. Pozostałe parametry (oczywiście z wyjątkiem wymiarów) są takie same jak dla większych sortymentów.

Normy jakościowe dla ekogroszku

Paliwa z dopiskiem “eko” czyli ekogroszek i ekomiał powinny oczywiście spełniać dużo wyższe wymagania. Wartość opałowa takiego paliwa to co najmniej 24 MJ/kg. Zawartość popiołu nie może przekraczać 12%, siarki całkowitej 1,2%. Zawartość wilgoci całkowitej to dla ekogroszku max. 15%, dla ekomiału 20%. Zdolność spiekania nie powinna przekraczać RI = 25. Oczywiście im mniej, tym lepiej.

Dlaczego warto kupować opał spełniający normy dla węgla?

Zgodnie z obowiązującym prawem, kupując węgiel powinniśmy otrzymać kopię świadectwa jakości paliwa. Jego parametry powinny zgadzać się z wymaganiami, które stawia przed użytkownikiem producent kotła. Spalanie nieodpowiedniego węgla w piecu może skutkować poważnymi jego uszkodzeniami, których gwarancja nie obejmie. Ewentualne nieprawidłowości, jak np. brak przekazania kopii świadectwa są karane wysokimi kwotami pieniężnymi. Zgodność parametrów z rzeczywistością może sprawdzać Państwowa Inspekcja Handlowa. Do czasu wprowadzenia rozporządzenia tego typu instrumentów nie było.
Lepsze paliwo spełniające normy jakościowe to wyższa efektywność procesu spalania i mniejszy wpływ na środowisko. Kocioł zasilany odpowiednim węglem będzie również działał dłużej. Sprzedawane obecnie urządzenia grzewcze cechują się bowiem wysokimi wymaganiami. Tanie paliwo z wątpliwych źródeł szybko doprowadzi do ich uszkodzenia.
Normy jakościowe dla węgla powinny być bezwględnie przestrzegane

Podsumowanie

Normy jakości węgla to wsparcie dla użytkowników urządzeń grzewczych. Otrzymane świadectwo jest gwarancją (a przynajmniej powinno nią być), że kupowany opał jest wysokiej jakości. Czy tego typu regulacje rozwiązały problem smogu? Jak widać, nie. Bardzo istotna jest świadomość użytkownika i korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych, jakie oferują kotły klasy 5, z certyfikatem ecodesign. Dla wielu osób mogą się one wydawać drogą inwestycją, ale programy wsparcia takie jak program Czyste Powietrze lub ulga termomodernizacyjna pomogą obniżyć poniesione koszty.

-->