Odnawialne Źródła Energii w programie Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze inwestorzy mogą zamontować w swoich budynkach instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jest to z pewnością ekologiczna alternatywa dla typowych urządzeń grzewczych, a także sposób na generowanie energii elektrycznej we własnym zakresie. W tym wypadku jednak sposób finansowania inwestycji OZE w programie Czyste Powietrze wygląda nieco inaczej. Warto więc na wstępie rozróżnić podstawowe pojęcia i sprawdzić, jakie wsparcie można na ten cel pozyskać.

OZE w programie Czyste Powietrze?

Kolektory słoneczne i Czyste Powietrze

Kolektor słoneczny jest urządzeniem grzewczym, które zamienia energię promieniowania słonecznego na ciepło, które następnie jest zużywane do podgrzewania wody w instalacji grzewczej. Typowym zastosowaniem kolektorów jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W rozbudowanych systemach mogą one jednak być używane jako wspomaganie instalacji centralnego ogrzewania lub do podgrzewania wody basenowej.
Program Czyste Powietrze stawia przed inwestorami konkretne wymagania dotyczące jakości instalowanych kolektorów. Pierwszym jest obecność certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12975-1. Zawiera ona ogólne wymagania dotyczące tego typu instalacji. Drugim - dostępność sprawozdania z badań montowanego sprzętu, oczywiście na podstawie aktualnej normy PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806. Dodatkowo, czynnikiem kwalifikującym dane kolektory słoneczne do wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze jest posiadanie przez nie europejskiego znaku “Solar Keymark”. Jest to szeroko znany certyfikat, wprowadzony przez Europejską Federację Przemysłu Solarnego Cieplnego i Europejski Komitet Standaryzacji, zaświadczający o wydajności i wytrzymałości kolektorów produkowanych przez daną firmę. Testowany jest również zakład produkcyjny. Dokument nie jest przyznawany raz na zawsze - wymagane jest regularne powtarzanie badań.

Instalacje fotowoltaiczne

Kolejną instalacją OZE w programie Czyste Powietrze jest fotowoltaika. W odróżnieniu od kolektorów słonecznych panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która może następnie zostać spożytkowana do zasilania urządzeń w budynku lub przekazana do sieci elektrycznych.
Oczywiście i tutaj pojawiają się wymagania odnośnie jakości. Niezbędne są certyfikaty zgodności z normą opisującą konkretny typ panelu (np. PN-EN 61215 lub PN-EN 61646). Inwerter również musi być zgodny z normą PN-EN 50438 i posiadać znak CE. Niezbędna jest również gwarancja jakości tych podzespołów wydana przez producenta. Ponadto projekt powinien obejmować wszystkie zgodne ze sztuką zabezpieczenia instalacji.Oczywiście i tutaj pojawiają się wymagania odnośnie jakości. Niezbędne są certyfikaty zgodności z normą opisującą konkretny typ panelu (np. PN-EN 61215 lub PN-EN 61646). Inwerter również musi być zgodny z normą PN-EN 50438 i posiadać znak CE. Niezbędna jest również gwarancja jakości tych podzespołów wydana przez producenta. Ponadto projekt powinien obejmować wszystkie zgodne ze sztuką zabezpieczenia instalacji.

Ranking kotłów - jak je czytać?


Finansowanie OZE w programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze w ogólnym ujęciu przewiduje dwie formy wsparcia - dotacje i pożyczki. W przypadku fotowoltaiki i kolektorów słonecznych inwestycja może być dofinansowana nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, ale tylko w formie pożyczki. Jak już pisaliśmy we wcześniejszym artykule, tego typu pomoc jest udzielana na preferencyjnych warunkach, warto więc się nią zainteresować. W zakres dofinansowania wchodzi nie tylko zakup samych paneli lub kolektorów, ale również osprzęt i usługi firmy montującej instalację.

Inne systemy wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii

Mówiąc o OZE nie sposób zapomnieć o urządzeniach grzewczych wykorzystujących czyste źródła energii. Mowa tutaj przede wszystkim o pompach ciepła, a także o kotłach klasy 5 na pellet, posiadających certyfikat Ecodesign. Wymagania ich dotyczące zawarliśmy w artykule “Urządzenia grzewcze w programie czyste powietrze”, do którego lektury zachęcamy.

Podsumowanie

Kompleksowa termomodernizacja budynku powinna obejmować inwestycję w odnawialne źródła energii. Jest to efektywne, a przede wszystkim ekologiczne źródło ciepła i prądu dla naszych domów. Wymagania zawarte w programie Czyste Powietrze pomogą ustrzec się przed wątpliwej jakości produktami, słabym projektem i nie najlepszym wykonaniem instalacji. Instalacja OZE dobrze dobrana do budynku z pewnością będzie spełniać swoją funkcję prawidłowo.

-->