Program czyste powietrze - dofinansowanie termomodernizacji budynku

Zły stan powietrza w naszym kraju przekłada się na wzrost wymagań dotyczących jakości użytkowanych urządzeń grzewczych. Wyzwaniem dla inwestora jak zawsze są koszty. Wymiana niedrogiego kotła starego typu na nowoczesne ogrzewanie to nie tylko wydatek podczas zakupu, ale także często konieczność zastosowania innego typu paliwa - gazu, oleju, wysokiej jakość węgla lub biomasy. Warto poznać sposoby na przynajmniej częściowe odciążenie budżetu domowego z tych dość wysokich wydatków. Zapraszamy do zapoznania się bliżej z tematem programu czyste powietrze i tym, jak uzyskać dofinansowanie termomodernizacji budynku.

Program czyste powietrze priorytetem rządu

Chcąc ułatwić dostosowanie naszych budynków do aktualnych wymagań, przygotowany został program priorytetowy “Czyste powietrze”, w ramach którego właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o wsparcie finansowe inwestycji. Zakres programu jest szeroki - obejmuje wiele aspektów termomodernizacji budynku, a zwłaszcza wymianę wspomnianych wcześniej urządzeń grzewczych. Pomoc dotyczy zarówno budynków istniejących, jak i nowo budowanych. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto w 2018 roku i trwać ono będzie przez 10 kolejnych lat. Na potrzeby dofinansowań przewidziano aż 103 mld złotych. Maksymalne koszty kwalifikowane (czyli koszty spełniające wymagania programu, na podstawie których zostanie obliczona wysokość wsparcia) to dla jednego beneficjenta 53 tys. złotych. Wspierane będą inwestycje, których koszty kwalifikowane wynoszą minimum 7 tys. zł.

Program czyste powietrze - podpisanie jego ustaleń


Formy wsparcia

Inwestycje w ramach programu “Czyste powietrze” wspierane są na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest bezzwrotna i nieodpłatna pomoc w formie dotacji. Jej wysokość uzależniona jest przede wszystkim od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie - najmniej zamożni (o dochodzie 600 zł/os.) mogą liczyć na 90% dotację. W miarę wzrostu dochodu kwota spada - do 30% (w tym ulga podatkowa) dla rodzin z dochodem powyżej 1600 zł na osobę. Na pozostałe koszty, a także kwotę przekraczającą wspomniane wcześniej 53 tys. zł można wnioskować o preferencyjną pożyczkę. Decyzja, czy ubiegać się o dotację, pożyczkę czy obie, uzupełniające się wzajemnie formy pomocy, należy do beneficjenta.

Dofinansowanie termomodernizacji budynku - co obejmuje?

W przypadku nowego budynku sytuacja wydaje się dość prosta - beneficjent może liczyć na wsparcie finansowe w zakresie zakupu i montażu urządzeń grzewczych spełniających warunki programu wraz z przyłączami. Jeśli więc w nowym budynku zostanie zamontowany kocioł na paliwo stałe (zgodny z dyrektywą ekoprojektu), gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne, którego dokumentacja świadczy o zgodnej z wymaganiami klasie energetycznej lub sprawności - warto dokładniej przyjrzeć się programowi czyste powietrze. Dodatkowo, montaż kolektorów słonecznych lub fotowoltaiki można zrealizować, korzystając z pożyczki. Istotnym warunkiem jest, by budynek spełniał wymagania Warunków Technicznych dotyczących izolacyjności przegród na rok 2021.
Osobnym aspektem jest dofinansowanie termomodernizacji budynku istniejącego. Pojęcie to nie dla wszystkich jest w stu procentach jasne. Termomodernizacja to przedsięwzięcie, którego celem jest obniżenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Składa się na nią wobec tego wiele czynności tj.:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie ścian wewnętrznych (które oddzielają pomieszczenia nieogrzewane od ogrzewanych),
 • montaż nowoczesnego systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymiana urządzenia grzewczego i modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania - dotyczy również ciepłej wody użytkowej.

 • Wszystkie te elementy, jeśli są wysokiej jakości, przekładają się na oszczędności ogrzewania. Oczywiście, aby uzyskać dofinansowanie, budynek po termomodernizacji musi spełniać określone warunki. Znaleźć je można m.in. na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie składamy wniosek. W kolejnych wpisach na blogu poruszymy najistotniejsze założenia techniczne programu.

  Podsumowanie

  System ogrzewania to istotna część inwestycji w nowy budynek. Kompletna termomodernizacja istniejącego domu może również pochłonąć niemałą kwotę. Warto więc poznać możliwości dofinansowania. Program Czyste powietrze to duża szansa na poprawę nie tylko stanu powietrza w naszym kraju, ale również stanu budynków mieszkalnych. Pod tym względem ekologia często idzie w parze z ekonomią - energooszczędny dom emituje dużo mniej zanieczyszczeń.

  Program czyste powietrze - dofinansowanie


  Źródła danych: https://www.wfos.krakow.pl/
  http://nfosigw.gov.pl

  Zobacz też nasze wcześniejsze artykuły, m.in: Ogrzewanie kotłem na paliwo stałe - rozwiązania dla instalacji, zabezpieczenia przeciwpożarowe kotła.
  -->