Uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach

Teoretycznie sezon grzewczy dobiega końca, wielu z nas odkłada więc tematy smogu na dalszy plan. My jednak, chcemy rozmawiać o tym ciągle - aby zwiększać świadomość społeczną i nieustannie dążyć do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Problem ten dotyka w różnym stopniu rejony naszego kraju, ze względu na ich położenie, panujące warunki, stopień urbanizacji i tym podobne. Różnie też podchodzą do tego władze. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, jak wyglądają uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach.

Które województwa walczą ze smogiem najskuteczniej?

Kilka województw i ich władze samorządowe, nawiązując do działań antysmogowych wprowadziły już w życie uchwały, które mają na celu zmiany dotyczące urządzeń grzewczych, a także wykorzystywanych paliw. Inne rejony zadeklarowały, że zmiany takie wejdą w najbliższym czasie. Jak można się spodziewać, zaczęto od tych, które ze smogiem mają najwięcej problemów. Podsumujmy więc województwa, których problem dotyczy najbardziej.


Ustawy antysmogowe w poszczególnych województwachMałopolskie

Ustawa antysmogowa została tu już uchwalona i weszła w życie 1 lipca 2017 roku. Według niej, od tej daty instalowane mogą być tylko te kotły, które spełniają najważniejsze normy zawarte w unijnych rozporządzeniach (czyli emisja pyłu z tych urządzeń nie może przekraczać 40 mg/m3). Od 1 stycznia 2023 roku, piece które posiadają sprawność cieplną mniejszą niż 80% będą musiały zostać bądź też wymienione, bądź doposażone w specjalistyczne urządzenia i filtry, które zmniejszą emisję pyłów. Dodatkowo, do końca 2022 roku, kotły na węgiel bądź drewno niespełniające norm emisyjnych muszą zostać wymienione. Natomiast do końca 2026 roku będą musiały zostać wymienione wszystkie kotły poniżej 3 klasy. Jeśli chodzi o reguły dotyczące paliw, według ustawy antysmogowej w Małopolsce, od 1 lipca 2018 roku nie będzie można korzystać już z paliw niskiej jakości (np. węgiel brunatny, kamienny, muły czy też drewno o wilgotności wyższej niż 20%.

Śląskie

W tym województwie uchwała antysmogowa weszła w życie 1 września 2017 roku. Po tej dacie obowiązuje zakaz spalania w kotłach i piecach węgla brunatnego, mokrego drewna i flotu. Kotły montowane po 1 września, muszą być kotłami klasy 5, a kominki muszą wypełniać standardy Ekoprojektu. W województwie tym ustalono cztery najważniejsze daty wymiany kotłów, zależnie od tego, jak długo je użytkujemy: - do końca 2021 roku, konieczna jest wymiana kotłów, które mają ponad 10 lat i które nie odpowiadają wymogom emisyjnym, bądź też nie mają odpowiednich tabliczek znamionowych; - należy wymienić kotły 5-10-letnie, które nie spełniają norm emisji do końca 2023 roku; - do końca 2025 roku muszą być wymienione kotły nowe (do 5 lat), które jednak nie spełniają norm; - przed końcem 2027 należy wymienić wszystkie kotły III i IV klasy na nowe. Dodatkowo należy także do końca 2022 roku zastąpić kominki, które nie odpowiadają wymogom Ekoprojektu (lub zredukować emisję pyłów montując elektrofiltry).

Wielkopolskie

Uchwała wchodzi w życie od 1 maja 2018 roku, po tej dacie wszystkie nowo montowane kotły grzewcze muszą korzystać z automatycznego podawania paliwa, mieć wysoką efektywność spalania, a także odpowiadać normom emisyjnym. Jeśli kotły zostały zamontowane przed 1 maja, muszą zostać wymienione w ciągu najbliższych lat - bezklasowe do 1 stycznia 2024 roku, a urządzenia klasy III i IV przed 2028 rokiem. Również kominki i piece, które nie wypełniają wymogów uchwały muszą zostać zastąpione nowszymi modelami do 1 stycznia 2026 roku (bądź należy zamontować do nich elektrofiltry zmniejszające emisję pyłów). Dodatkowo w Poznaniu, w budynkach, w których da się zastosować bardziej ekologiczne rozwiązania, zakazane będzie spalanie paliw stałych w tych dniach, w których stężenie PM10 w powietrzu przekraczać będzie uchwalone normy. Równocześnie od maja 2018 roku nie można używać paliw najniższej jakości (węgla brunatnego, flotokoncentratów, drobnego miału czy wilgotnego (>20%) drewna.

Opolskie

W tym województwie uchwała weszła w życie 1 listopada 2017 roku i obowiązuje między innymi zakaz montowania kotłów, piecy i kominków na paliwa stałe. Zakazuje się również używania paliw: miału, węgla brunatnego, drewna (>20% wilgotności) oraz drobnego węgla kamiennego.

Mazowieckie

Uchwała obowiązuje od 1 listopada 2017 roku i normuje między innymi: systemy centralnego ogrzewania (muszą spełniać normy efektywności spalania oraz emisji pyłów określonych szczegółowo w Ekoprojekcie), instalacje inne niż zgazowujące paliwo muszą być zaopatrzone w automatyczne podawanie paliwa, a także obejmuje taką sytuację, gdy do danego budynku nie ma możliwości podłączenia sieci centralnej lub gazowej (wtedy można instalować inne piece). Dodatkowo kotły grzewcze, które zostały założone przed 1 listopada 2017 roku, a które nie odpowiadają normom sprawności cieplnej oraz emisji pyłów (poniżej II, IV i V klasy) muszą zostać wymienione do końca 2022 roku. Kominki oraz piece muszą odpowiadać normom Ekoprojektu. Jeśli ich eksploatacja zaczęła się przed 1 listopada 2017, muszą one być wymienione przed końcem 2022 roku (bądź zostać ulepszone o elektrofiltry). Uchwała w tym województwie zakazuje również używania paliwa wątpliwego gatunku, czyli węgla brunatnego, drobnego węgla kamiennego, mułów czy drewna o wilgotności większej niż 20%.

Łódzkie

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2018 roku, i obejmuje między innymi to, że od stycznia 2022 roku piece i kominki zainstalowane wcześniej (a które nie odpowiadają normom) będzie trzeba wymienić lub zdemontować przed początkiem 2025 roku - lub wyposażyć w odpowiednie filtry redukujące emisję zanieczyszczeń. Od 1 maja br wchodzi również zakaz wykorzystywania paliw najgorszej jakości - czyli drewna powyżej 20% wilgotności, węgla brunatnego i miału węglowego. Województwa: Pomorskie, Podlaskie, Podkarpackie, Kujawsko-Pomorskie i Lubelskie są w trakcie przygotowania odpowiednich rozporządzeń antysmogowych. Analizuje się tam, bądź jeszcze prowadzi ankiety wśród mieszkańców, mające na celu zbadanie świadomości oraz postaw społeczeństwa. Opracowuje projekty uchwał i wprowadza różne działania antysmogowe. Natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim, lubuskim i świętokrzyskim, nie prowadzi się jeszcze żadnych działań nad opracowaniem uchwały antysmogowej.


Ustawy antysmogowe w  województwach


Uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach - wnioski

Można zauważyć tendencję, że najbardziej do walki ze smogiem przygotowują się te rejony kraju, których problem ten dotyczy najbardziej. Nasze uchwały antysmogowe zauważane są na całym świecie - nie tak dawno, pisano o tym w The New York Times, gdzie doceniano polską walkę ze Smogiem. Artykuł wymienia Kraków jako jedno z miast, na którym należy się w tym temacie wzorować. Uważa się, że działania, które zwiększają świadomość społeczną na temat smogu to bardzo dobra praktyka - w porównaniu do “zamiatania pod dywan”, które często ma miejsce w wielu krajach nie tylko w Polsce ale także na świecie (zapraszamy do lektury naszego wcześniejszego artykułu, w którym możesz przeglądnąć antysmogowe kampanie społeczne prowadzone i doceniane w naszym kraju). Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach jeszcze bardziej się unormują - tzn, każdy rejon przyłączy się do walki.
Powrót >>-->