Ulga termomodernizacyjna - czym jest? Co można odliczyć?

W materiałach na temat programu Czyste Powietrze jako jeden z elementów wsparcia dla inwestorów pojawiła się ulga termomodernizacyjna. W tym roku możemy z niej skorzystać po raz pierwszy. Jakie wydatki możemy odliczyć od dochodu w naszym druku PIT? Na jakich zasadach? Postaramy się ten temat pokrótce wyjaśnić.


Ulga termomodernizacyjna - czym jest i co możesz odliczyć?


Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadziła udogodnienia mające na celu wsparcie inwestorów decydujących się na termomodernizację budynku. Umożliwia ona odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków na instalowane materiały budowlane i nowe urządzenia grzewcze, a także usługi z nimi związane.

Skorzystać z niej mogą właściciele oraz współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych - zgodnych z definicją umieszczoną w prawie budowlanym. Maksymalnie mogą oni odliczyć od podatku nie więcej niż 53 tysiące złotych. Mimo iż zawsze warto go przed inwestycją wykonać, audyt energetyczny budynku nie jest tutaj wymagany - wydatki obliczamy na podstawie faktur otrzymanych od firmy będącej płatnikiem podatku VAT. Kształt zmian zależy więc w dużej mierze od decyzji właściciela budynku.
Co ważne - jeśli zdecydujemy się na wykorzystanie innych form wsparcia, jak np. programu Czyste Powietrze, część wydatków, na którą pomoc pozyskaliśmy, nie może zostać odliczona od podstawy podatku.

Jakie warunki stawia ustawodawca?

W aspekcie realizacji inwestycji istotne są dwa terminy. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno zostać zakończone w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym wydaliśmy pierwsze pieniądze na remont budynku. Rok podatkowy standardowo pokrywa się z kalendarzowym - zaczynając więc prace teraz (2019), mamy czas do końca 2022 roku. Jeżeli nie zdążymy - trzeba będzie zapłacić należny podatek, dodając wszystkie wcześniejsze odliczenia.
W sytuacji, gdy nasz roczny dochód nie daje nam szansy na odliczenie całych poniesionych wydatków, możemy je odliczać w PIT-ach przez 6 kolejnych lat. Przez ten czas nie tracimy więc należnej nam ulgi.

Co mogę odliczyć?

Podstawowe zasady za nami, pora więc odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jakie wydatki możemy odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Możliwości jest bardzo wiele. Odjąć od podstawy podatku na naszym druku PIT możemy materiały wykorzystywane podczas ocieplania domu, wymieniane urządzenia grzewcze oraz koszt usług wykonywanych przez profesjonalistów.

W zakresie materiałów budowlanych są to m.in:
Urządzenia grzewcze, jakie możemy w ramach ulgi zainstalować to m.in:
Warto porównać założenia ulgi z zasadami programu Czyste Powietrze dotyczącymi docieplenia budynków i instalowanych urządzeń grzewczych.
Ustawodawca przewidział, że na koszty termomodernizacji składają się również usługi montażu i demontażu urządzeń. Do wydatków możemy dołączyć także robociznę firmy wykonującej docieplenie, a także koszty dokumentacji tj. audyt, projekt czy nawet ekspertyza ornitologiczna. Ulga termomodernizacyjna obejmuje także regulację i uruchomienie systemu grzewczego.
Ulga termomodernizacyjna warunki


Podsumowanie

Opisywana ulga to kolejny element mający zachęcić podatników do inwestycji w poprawę stanu technicznego ich domów. Nowe urządzenie grzewcze i lepsze docieplenie z pewnością przełoży się na oszczędności, a także przyczyni się do obniżenia emisji zanieczyszczeń.
Jeśli zamierzasz skorzystać z ulgi, koniecznie zapoznaj się z aktualnymi jej założeniami i wymaganiami, które można znaleźć w stosownych rozporządzeniach. W niektórych przypadkach warto wykonać dokładniejszą analizę wydatków, by prawidłowo rozliczyć swój PIT. Pamiętaj, że podstawą uzasadniającą Twoje odliczenie są faktury - warto więc korzystać z usług profesjonalistów, którzy będą mogli nam je wystawić.

Źródła:

-->