Urządzenia grzewcze w programie czyste powietrze

Jednym z bardzo istotnych elementów programu “czyste powietrze” jest możliwość pozyskania wsparcia na wymianę (w budynku użytkowanym) lub instalację (w nowym) ekologicznego urządzenia grzewczego. Sprzęt ten musi spełniać szereg wytycznych, które zostały zebrane w tzw. warunki techniczne programu. Aktualne informacje zawsze można znaleźć na stronie internetowej WFOŚ. Przyjrzyjmy się więc dokładniej wymaganiom, jakie aktualnie (według wersji 1.4. wymagań) muszą spełniać urządzenia grzewcze w programie czyste powietrze.


urządzenia grzewcze w programie czyste powietrze


Ekologia i ekonomia

W ramach programu priorytetowego właściciel budynku może zainstalować kilka rodzajów urządzeń grzewczych. Są to: Aby uzyskać wsparcie finansowe na rzecz wymiany lub instalacji nowego źródła, jego producent lub wykonawca powinien przygotować pisemną gwarancję ich jakości. Mogą być to certyfikaty badań laboratoryjnych lub etykiety energetyczne.

Wymagania dotyczące urządzeń grzewczych

Głównym czynnikiem, według którego urządzenie grzewcze może zostać zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu, jest jego efektywność energetyczna, mierzona w różny sposób.
Dla pomp ciepła, kotłów gazowych kondensacyjnych i olejowych kryterium jest klasa efektywności energetycznej. Zwane w uproszczeniu klasą energetyczną oznaczenie klasyfikuje urządzenia grzewcze na podstawie sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej. Metodyka obliczeń jest skomplikowana, dla użytkownika końcowego ważny jest jednak przede wszystkim ich efekt. Najmniej efektywne urządzenie otrzyma klasę G. Pierwotnie najwyższą klasą miała być A, ale rozwój technologii spowodował wyszczególnienie klas A+ i obecnie najlepszej A++. W 2019 roku pojawi się klasa A+++.
Aby pozyskać dofinansowanie, pompa ciepła, biorąc pod uwagę ogrzewanie pomieszczeń, powinna spełniać wymagania co najmniej klasy A+. Kotły na gaz lub olej - A.
W przypadku węzłów cieplnych natomiast pod uwagę brana jest natomiast nominalna sprawność wymiany energetycznej pomiędzy instalacją miejską a domową. Minimum to 98%.

Urządzenia grzewcze w programie czyste powietrze - a co z kotłami?

Sytuacja kotłów na paliwo stałe w tym programie jest nieco bardziej skomplikowana. Po pierwsze - by zainstalować to urządzenie grzewcze w programie czyste powietrze, musimy tą decyzję odpowiednio uzasadnić. Ten stosunkowo mniej ekologiczny produkt możemy zamontować tylko wtedy, jeśli nie mamy możliwości skorzystania z innego systemu ( brak przyłącza gazowego, sieci ogrzewania miejskiego). Ewentualnie należy udowodnić że inwestycja mająca na celu podłączenie do innego źródła nie ma sensu ekonomicznego.
Jeśli nie ma wątpliwości co do tego, że kocioł na paliwo stałe jest jedynym zasadnym urządzeniem grzewczym - należy przyjrzeć się innym wymaganiom. Sprzęt ten może być zasilany węglem lub biomasą pochodzenia leśnego i rolniczego (np. kocioł na pellet). Ważne jest, by korzystać z paliwa spełniającego wymagania dokumentacji załączonej do urządzenia grzewczego. Ruszt awaryjny dyskwalifikuje kocioł z programu.

Ecodesign

Wymagania co do paliwa spełnione - czas na inne standardy. Kocioł musi spełniać założenia dyrektywy Ekoprojektu (Ecodesign), która wchodzi w życie w 2020 roku. Wyznacza ona wymagania dotyczące sezonowej efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń. W przyszłości, produkt który nie spełni tych założeń, nie zostanie dopuszczony do obrotu i użytkowania w UE.
Sezonowa efektywność energetyczna to czynnik bliższy rzeczywistości niż zwykła sprawność. Bierze ona bowiem pod uwagę fakt, że kocioł nie jest eksploatowany bez przerwy z mocą maksymalną. Jeśli nie wykorzystujemy pełni możliwości urządzenia, jego sprawność spada. Spełnianie warunków Ecodesign przez kocioł to gwarancja, że nie osiągnie bardzo niskich wartości. Sezonowa efektywność energetyczna kotłów do 20 kW (czyli najpopularniejszych w domach jednorodzinnych) nie może być niższa niż 75%.
Ponadto sprzęt ten musi spełniać przepisy lokalne, które mogą być dużo ostrzejsze.

Podsumowanie

Urządzenia grzewcze instalowane w programie czyste powietrze muszą spełniać szereg wymagań dotyczących efektywności energetycznej. W przypadku mniej ekologicznych rozwiązań, jakimi w tym wypadku są kotły na paliwo stałe, istotną rolę zaczyna odgrywać emisja zanieczyszczeń. Należy więc wybierać sprzęt, który posiada bogatą dokumentację i certyfikaty. Tylko dzięki nim będziemy w stanie potwierdzić jakość zakupionego urządzenia grzewczego.

Źródła:
  • https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/dokumenty/2%20Wymagania%20techniczne%20140918.pdf
  • https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/dokumenty/1%20Program%20priorytetowy_Czyste%20Powietrze_140918.pdf
  • https://powietrze.malopolska.pl/baza/wymagania-ekoprojektu-dla-urzadzen-grzewczych-na-paliwa-stale/


  • -->