Sprawność cieplna kotłów

Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 - 84% a dla klasy 5 - 89%. Dla kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82%. Badania kotłów zgodnie z normą PN 303-5:2012 mogą wykonywać tylko jednostki badawcze akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Potwierdzeniem uzyskanych przez urządzenie parametrów jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. Polskie jednostki posiadające akredytację: • LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW l URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH w Łodzi
• INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA w Zabrzu
• LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW, TURBIN, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH l ODPYLAJĄCYCH ORAZ EMISJI PYŁOWO-GAZOWEJ w Łodzi
• URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO w Warszawie

Klasy jakości kotłów

Norma wprowadza trzy klasy jakości kotłów podzielone według stopnia spełniania w/w kryteriów: • klasa 3 — najniższa, jest zbliżona wymaganiami do zabrzańskiego Certyfikatu Bezpieczeństwa Ekologicznego.
Ze względów technicznych, kotły zasypowe górnego spalania nie są w stanie dostać się do tej klasy, a kotły górno-dolne
i dolnego spalania przy odrobinie chęci ze strony fabryki mogą ją spełniać (mimo to kryteria spełnia obecnie ledwo kilka
procent oferty rynkowej). Ląduje w niej także większość obecnie produkowanych kotłów podajnikowych.
• klasa 4 - średnia — bez większego trudu mogą ją osiągnąć kotły zasypowe dolnego spalania oraz kotły podajnikowe na węgiel.
• klasa 5 - najlepsza — od dłuższego czasu samotnie tkwią w niej kotły na pellet. Wśród węglowych kotłów podajnikowych zdarzają się pojedyncze póki co okazy spełniające kryteria 5. klasy, ale nie zawsze badania są wyko
nane w laboratorium akredytowanym.

Co to oznacza dla kupującego kocioł?

Przynależność kotła do którejkolwiek z klas tej normy świadczy pozytywnie o jego efektywności i czystości spalania. Największa przepaść dzieli kotły niespełniające żadnych norm i kotły 3. klasy. Zakup kotła 5. klasy jest uzasadniony przede wszystkim ze względów ekologicznych, bowiem różnica w efektywności między 3. a 5. klasą nie jest tak znacząca, za to różnica w cenie może być zauważalna (ze względu na zabiegi konieczne do obniżenia emisji pyłów).
-->